Apkrovimas po 1–2, 2–4, 4–6, 6–8 savaičių

Išlikimo dažnis ir kaulo netekimas pagal apkrovimo laikotarpį (1–2, 2–4, 4–6 ar 6–8 savaitės) apkraunant betarpiškai ir apkraunant anksti iš dalies bedantėje krūminių dantų srityje su CMI implanto sistema (Seulo nacionalinis universitetas). Kumuliacinis implantų išlikimo dažnis buvo 97,0 proc. Implantai, apkrauti viršutiniame žandikaulyje, 1–2 savaitę išlikdavo 89 proc. atvejų, palyginti su 100 proc. atvejų apatiniame žandikaulyje. Be to, tiek viršutiniame, tiek apatiniame žandikaulyje gautas 100 proc. sėkmės dažnis. Nepriklausomai nuo apkrovimo periodo, stebėtas mažesnis nei 0,2 mm skirtumo ribinis kaulo netekimo lygis.

1293 Retrospektyvūs implantacijos dalies dantų neturinčių žandikaulių užpakalinėse srityse rezultatai remiantis ankstyvo apkrovimo laiko taškais

The International Journal Of Oral & Maxillofacial Implants

Jong-Hwa Kim, DDSVJin-Yong Yang, DDS,MSD, PhD2/ Young-Kyun Kim,DDS< MSD< PhD3/Young-Ku Heo,DDS,MSD, PhD4/ In-Sung Yeo,DDS, MSD, PhD5

Tikslas. Šis tyrimas įvertino anksti apkrautų implantų dalies dantų užpakalinėse žandikaulių srityse neturinčių pacientų prigijimo ir sėkmės dažnius bei ribinio kaulo netekimo  sąlygas. Tyrimo medžiaga ir metodika. Implantai (n = 299) įstatyti 105 pacientams dvejuose tyrimų centruose. Laikini fiksuoti dantų protezai pacientams įdėti praėjus nuo 1 savaitės iki 2 mėnesių po implanto įstatymo. Implantai  buvo suskirstyti į keturias grupes, priklausomai nuo apkrovimo laiko (nuo 1 iki 2, nuo 2 iki 4, nuo 4 iki 6 ir nuo 6 iki 8 savaičių).  Atliktos periviršūninės rentgenogramos naudojant lygiagretaus vaizdavimo metodiką; periimplantinis ribinis kaulo netekimo lygis matuotas rentgenografiniuose vaizduose. Rezultatai. Dauguma implantų atmesta 1 mėnesio laikotarpyje, vienas implantas pašalintas praėjus 36 dienoms po apkrovimo. Kumuliacinis implantų prigijimo dažnis buvo 97,0 %. Viršutiniame žandikaulyje implantams, apkrautiems praėjus nuo 1 iki 2 savaičių po protezo įstatymo, būdingas reikšmingai mažesnis prigijimo dažnis nei bet kurioje kitoje grupėje (P = 0,013). Reikšmingų ribinio kaulų netekimo skirtumų skirtingose implantų grupėse, pagal apkrovimo laiką, nepastebėta.

Išvados. Ankstyvas apkrovimas yra saugi ir nuspėjama procedūra, skirta dalinio galinių dantų trūkumo restauravimui implantais. Tačiau būtina imtis atsargos priemonių anksti, per 2 savaites, apkraunant viršutiniame žandikaulyje įstatytus implantuos. INT J ORAL MAXILLOFAC IMPLANTS 2013;28:1293-1299. doi: 10,11607/jom.2884

Raktažodžiai: ankstyvas apkrovimas, implantas, dalinis dantų trūkumas, apatinis žandikaulis, viršutinis žandikaulis

Str2_1   Str2_2